Vilka vi är

JC Trading grundades av Carl-Otto Engström, som började sin karriär på Skandinaviska Malm & Metall 1965. Med sin mångåriga erfarenhet av metallhandel har han gjort företaget till en pålitlig och professionell partner för våra kunder. Idag drivs den dagliga verksamheten av Carl-Fredrik Engström.

 • Vi har 25 års erfarenhet av råvaruhandel

 • Vi arbetar endast med välkända producenter, distributörer och transportörer tillsammans

 • Vårt fokus ligger på långsiktig verksamhet

 • Tillförlitlighet och flexibilitet är vår tro

Vilka metaller kan vi erbjuda?

I det periodiska systemet av elementen har vi färgkodade de metaller som vi erbjuder till försäljning. Om du klickar på ett objekt för att lära mer om.

 • 1 H Hydrogenium
 • 3 Li Lithium
  Li - Litium

  lithium hydroxide monohydrate

 • 11 Na Natrium
 • 19 K Kalium
 • 37 Rb Rubidium
 • 55 Cs Caesium
 • 87 Fr Francium
 • 4 Be Beryllium
 • 12 Mg Magnesium
  Mg - Magnesium

  magnesium metal, MG90, ingots

 • 20 Ca Calcium
 • 38 Sr Strontium
 • 56 Ba Barium
 • 88 Ra Radium
 • 21 Sc Beryllium
 • 39 Y Magnesium
 • 57 La Lanthaide
 • 89 Ac Actanide
 • 22 Ti Beryllium
  Ti - Titan

  titanium metal

  ferro-titanium 70%, app. 70% Ti, others according iso-norm, size 10-50 mm

  other specifications / sizes on request

 • 40 Zr Magnesium
 • 72 Hf Lanthaide
 • 104 Rf Actanide
 • 23 V Beryllium
  V - Vanadin

  ferro-vanadium 80%, app. 80% V, others according iso-norm, size 10-50 mm

  other sizes on request

 • 41 Nb
 • 73 Ta Lanthaide
 • 105 Db Actanide
 • 24 Cr Beryllium
  Cr - Krom

  ferro-chromium

  high carbon, 6-8% C, others according iso-norm, sizes 0-3 mm, 5-50 mm, 10-80 mm

  medium carbon, max 2% C, others according iso-norm, sizes 5-50 mm, 10-80 mm

  low carbon, max 0,1% C, others according iso-norm, sizes 5-50 mm, 10-80 mm

  low carbon, max 0,06% C, dito

  low carbon, max 0,03% C, dito

  other sizes on request

  chromium-steel

 • 42 Mo Magnesium
  Mo - Molybden

  molybdenum metal, min. 99,5% Mo, bars

  ferro-molybdenum, app. 65% Mo or app. 70% Mo, others acc. iso-norm, size 10- 50 mm

 • 74 W
 • 106 Sg Actanide
 • 25 Mn
 • 43 Tc Magnesium
 • 75 Re Lanthaide
 • 107 Bh Actanide
 • 26 Fe Beryllium
  Fe - Järn

  järnmalm

  tackjärn

  rent järn

 • 44 Ru Magnesium
 • 76 Os Lanthaide
 • 108 Hs Actanide
 • 27 Co
 • 45 Rh Magnesium
 • 77 Ir Lanthaide
 • 109 Mt Actanide
 • 28 Ni
 • 46 Pd Magnesium
 • 78 Pt Lanthaide
 • 29 Cu
 • 47 Ag Magnesium
 • 79 Pt Lanthaide
 • 30 Zn
 • 48 Cd
 • 80 Hg Lanthaide
 • 5 B Beryllium
 • 13 Al
 • 31 Ga Calcium
 • 49 In Strontium
 • 81 Tl Barium
 • 6 C Beryllium
 • 14 Si Magnesium
  Si - Kisel

  silicon-metal, 553 and 441, max 0,5% Fe, max 0,5% Al, max 0,3% Ca, or max 0,4% Fe, max 0,4% Al, max 0,1% Ca, size 10-80 or 10-100 mm

  ferro-silicon-manganese,Mn 65% min, Si 16% min, C 2.0% max, P 0.25% max, S 0.03% max, size 10-50 oder 10-80 mm

  other sizes on request

 • 32 Ge Calcium
 • 50 Sn
 • 82 Pb
 • 7 N Beryllium
 • 15 P
 • 33 As Calcium
 • 51 Sb
 • 83 Bi
 • 8 O Beryllium
 • 16 S
 • 34 Se Calcium
 • 52 Te Strontium
 • 84 Po Barium
 • 9 F Beryllium
 • 17 Cl Magnesium
 • 35 Br Calcium
 • 53 I Strontium
 • 85 At Barium
 • 2 He Hydrogenium
 • 10 Ne Lithium
 • 18 Ar Natrium
 • 36 Kr Kalium
 • 54 Xe Rubidium
 • 86 Rn Caesium